top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד הדס פריזמנט

חופשת מחלה בתקופת חופשה ללא תשלום- מה גובר?

במסגרת מצב החירום מאז פרוץ משבר הקורונה, נקטו מעסיקים שפעילותם הוגבלה או צומצמה במדיניות של הוצאת עובדים לחל"ת (חופשה ללא תשלום), מתוך כוונה שעובדים אלה יקבלו דמי אבטלה בתקופת שהייתם בחל"ת.

לעניין זה, יש להבהיר תחילה שחל"ת, חופשה ללא תשלום, משמעה השעיית יחסי העבודה. כלומר במהלך חלת יחסי העבודה אינם מתנתקים, אך העובד אינו נדרש לעבודה, אינו מקבל שכר ולא מקבל זכויות סוציאליות.

נשאלת השאלה, מה דינם של עובדים אשר מבקשים לנצל ימי מחלה בתקופה זו.

ביחס למחלה בחל"ת ישנם מספר מצבים אותם נסקור להלן:

עובד שחלה קודם ליציאתו לחל"ת:

עובד ששהה בחופשת מחלה לפני הוצאתו לחל"ת, וללא קשר אליו. במקרה כזה, העובד זכאי לנצל את כל ימי המחלה הצבורים שלו לפני שהמעסיק יוכל להוציא אותו לחל"ת, אלא אם כן העובד יסכים לוותר על זכותו זו.

עובד אשר חלה לאחר יציאתו לחל"ת:

ייתכן מצב בו עובד הוצא לחל"ת ובמהלך שהותו בחל"ת, חלה. חשוב לציין שמצב זה אינו מוסדר בחקיקה ראשית (כמו גם הכללים החלים במהלך חופשה ללא תשלום), ועל כן ייתכן בהחלט כי בתי הדין לעבודה יפסקו אחרת.

נקודת המוצא הינה כי תכליתו של חוק דמי מחלה, הינה לאפשר לעובד אשר נעדר מהעבודה בשל מחלתו וחוסר יכולתו לעבוד, להמשיך ולהשתכר. במצב דברים בו העובד יצא כבר לחל"ת, נראה כי תכלית החוק אינה מתקיימת, כן בחל"ת יחסי העבודה מושעים. הואיל והעובד לא נעדר מהעבודה בשל המחלה, אלא בשל החל"ת, נראה כי אותו עובד לא יהיה זכאי לדמי מחלה במצב זה.

31 צפיות0 תגובות

コメント


ברוכים הבאים  הדס פריזמנט, עו״ד.png
bottom of page