top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד הדס פריזמנט

משבר הקורונה- שאלות ותשובות

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה במהלך מרץ 2020, עולות שאלות רבות הנוגעות לדיני העבודה, לחובותיהם וזכויותיהם של העובדים והמעסיקים.


יודגש, כי מדובר ב"אירוע מתגלגל" שלא היה לו תקדים במדינת ישראל, ועל כן, בכל יום ובכל שעה מתפרסמות הנחיות חדשות. משכך, מאמר זה נכון למועד פרסומו בלבד, ואין בו כדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני ביחס לכל סוגייה על נסיבותיה.


מאמר זה מתייחס לעובדים המועסקים במקומות עבודה פרטיים, ואינו חל על עובדי ציבור, עובדים במקומות שהוגדרו כמקומות עבודה חיוניים ועובדים במקומות בהם חלים הסכמים קיבוציים.


האם עובד אשר נאלץ לשהות בבידוד זכאי לדמי מחלה?

שהותו של עובד בבידוד, וכתוצאה מכך היעדרותו מן העבודה, נחשבת להיעדרות בתשלום בשל מחלה, והעובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה (אשר, כמובן, ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו).

 

האם עובד שנאלץ לשהות בבידוד נדרש להמציא אישור מחלה?

משרד הבריאות פרסם תעודת מחלה גורפת ביחס לכל תקופת הבידוד, ועל כן העובד אינו נדרש להמציא אישור מחלה מקופת החולים. העובד נדרש לחתום על הצהרה אשר צורפה להנחיות משרד הבריאות.


 

מה דינו של עובד שאין לו יתרת ימי מחלה לכל תקופת הבידוד?

עובד כזה לא יהיה זכאי לדמי מחלה בגין הימים בהם נעדר. יחד עם זאת, נציין, כי מאחר וברוב המקרים העובד המבודד בריא בגופו ומסוגל לעבוד, הרי שיש מקום לשקול מתכונת להעסקת העובד מביתו לתקופת הבידוד, במידת האפשר. כמו כן, ניתן להסכים עם העובד על כניסה ליתרת ימי מחלה שלילית או על ניצול ימי חופשה.

 

האם המעסיק רשאי לדרוש מהעובד לעבוד מהבית בתקופת הבידוד?

במידה והעובד שוהה בביתו על חשבון ימי המחלה שלו, הרי שלכאורה לא ניתן לחייבו לעבוד מהבית שכן לא ניתן לדרוש מעובד המצוי בחופשת מחלה לעבוד. יחד עם זאת, יש לזכור כי במסגרת יחסי עבודה, שני הצדדים מחויבים לנהוג בתום לב אחד כלפי השני, ועל כן ייתכן כי ניתן לטעון שעובד אשר שוהה בביתו בתקופת הבידוד אינו רשאי לסרב לבקשת המעסיק לעבוד. בכל מקרה, במידה והעובד יעבוד מהבית, הרי שיש לראות בעבודה זו כמזכה בשכר עבודה.

 

האם המעסיק רשאי לחייב עובד להגיע לעבודה בתקופת הבידוד?

לא. יתר על כן, אף אם העובד מעוניין להגיע לעבודה, המעסיק אינו רשאי לאפשר לו לעשות כן.

 

האם מעסיק רשאי לפטר עובד אשר נעדר בשל הימצאות בבידוד?

לא.


 

האם מעסיק רשאי להורות לעובדים לעבוד מהבית בתקופת המשבר?

כידוע, מעת לעת מפורסמות הנחיות ביחס למספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה.

במידה וישנה אפשרות לעבוד מהבית, הרי שאין מניעה כי המעסיק יורה על כך.

יחד עם זאת, ככל ומדובר בעבודות בהן לא ניתן לעבוד מהבית, עומדות בפני המעסיק מספר אפשרויות: הוצאה לחופשה- אך יש לזכור לעניין זה כי בהתאם לחוק חופשה שנתית, חופשה בת שבעה ימים ומעלה, מחייבת את המעסיק להודיע על יציאה אליה לפחות 14 ימים מראש.

אפשרות נוספת העומדת בפני המעסיק הינה להסכים עם העובדים על יציאה לחל"ת.

 

האם המעסיק רשאי לפטר עובדים לאור המצב החדש?

ככלל, הפחתת היקף הפעילות הינו טעם מוצדק לפיטורים עובדים, ואולם יש לבצע את הליך הפיטורים, כמו גם הפיטורים עצמם, בהתאם להוראות הדין (כגון עריכת שימוע על פי דין, קיום עילה מוצדקת לפיטורים וכן הלאה).

 

האם המעסיק רשאי להפחית את היקף המשרה של עובדיו לאור המצב החדש?

כמו בפיטורים, גם צמצום היקף המשרה בשל הפחתת נפח פעילות המעסיק מהווה טעם מוצדק. יחד עם זאת, הפחתת היקף המשרה עלולה להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ועל כן, המעסיק אינו רשאי לעשות זאת באופן חד צדדי ועליו לקבל את הסכמת העובד. במידה והעובד מסרב לכך, המעסיק רשאי לשקול את המשך העסקתו של העובד.

 

האם מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחל"ת בשל המצב החדש?

גם במצב זה, על המעסיק לקבל את הסכמת העובד להוצאתו לחל"ת, ובמידה והעובד אינו מסכים, המעסיק רשאי לשקול את המשך העסקתו של העובד. ראוי לציין לעניין זה, כי מומלץ למעסיק אשר מוציא את עובדיו לחל"ת, לחתום על הסכם אשר יסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים.

 

האם עובד שהוצא לחל"ת זכאי לזכויות ממעסיקו?

עובד שיצא לחל"ת אינו זכאי לתשלום שכר ו/או זכויות סוציאליות ואינו צובר ותק לצורך זכויות אלו (למעט ביחס לפיצויי פיטורים- עד 14 ימים לכל שנת עבודה). במידה ועובד כאמור לא יהיה זכאי לדמי אבטלה, על המעסיק לשלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי לתקופה של חודשיים.

 

האם עובד שיצא לחל"ת יהיה זכאי לדמי אבטלה?

שירות התעסוקה פרסם בימים האחרונים הודעה לפיה, עובדים שיוצאו לחל"ת לתקופה העולה על 30 ימים, יהיו זכאים לדמי אבטלה, בכפוף לעמידתם ביתר תנאי הזכאות.

מצ"ב הנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין דמי אבטלה והטפסים שעל מעסיק למלא:


 

האם המעסיק רשאי להוציא לחל"ת גם עובדות המצויות בטיפולי פוריות או בהריון או עובדות ששבו מחופשת לידה?

עד לפרוץ משבר הקורונה, חלו הוראות חוק עבודת נשים אשר חייבו את המעסיק לפנות לקבלת היתר לצורך הוצאת עובדות אשר מוגנות על פי חוק עבודת נשים (עובדות בהריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק) לחל"ת, כמו גם לצורך צמצום היקף משרתן, פיטוריהן או הפחתת שכרן.

בחודש אפריל 2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(חוק עבודת נשים), התש"ף-2020, אשר פוטרות מעסיקים מקבלת היתר בכפוף לתנאים מסוימים.

24 צפיות0 תגובות

Comments


ברוכים הבאים  הדס פריזמנט, עו״ד.png
bottom of page