top of page
דיני עבודה

יייצוג מעסיקים- ייעוץ שוטף למחלקות משאבי אנוש של חברות פרטיות, חברות הייטק, חברות קמעונאיות, תאגידים עירוניים, עמותות ורשויות מקומיות. 

ייצוג עובדים- ייצוג עובדים, בניהול תביעות בבתי הדין לעבודה, ליווי בשלבי קבלה לעבודה, ליווי וייצוג בהליכי שימוע וניהול משא ומתן בעת פרישה.   

משפט העבודה הקיבוצי- ליווי הליכי התארגנות, ניהול משא ומתן קיבוצי וכיוצ"ב.

בנוסף, עו"ד פריזמנט מתמחה בהליכים משמעתיים, בייצוג בבקשות למתן צווי הגנה לחושפי שחיתויות בפני מבקר המדינה, בהליכים בפני הממונה על השכר במשרד האוצר, בליווי מכרזי כח אדם, ליווי בהליכים מנהליים במשרד התמ"ת, ליווי בהליכים מכוח חוק עבודת נשים, ועוד. 

הרצאות וסדנאות- עו"ד פריזמנט הינה מרצה מנוסה בתחום דיני העבודה, ובין היתר, בקורסים לדיני עבודה לבכירים במגזר הציבורי ובחברות פרטיות. 

 

ברוכים הבאים  הדס פריזמנט, עו״ד.png
bottom of page